Usługi

I. Rodzaje usług:

1. Jednorazowa usługa prawna:

W jej ramach Kancelaria świadczy pomoc prawną dla przedsiębiorców i klientów indywidualnych, polegającą w szczególności na:

  • udzielaniu porad prawnych w formie ustnej, pisemnej i elektronicznej;
  • sporządzaniu umów;
  • sporządzaniu opinii prawnych;
  • sporządzaniu pism procesowych na różnym etapie sprawy (pozew, wniosek, apelacja, zażalenie, sprzeciw i zarzuty od nakazu zapłaty itp.) i pism urzędowych;
  • prowadzeniu negocjacji i mediacji;
  • prowadzeniu szkoleń prawnych;
  • prowadzeniu sprawy Klienta na etapie przedsądowym; reprezentowaniu Klienta przed sądami powszechnymi i administracyjnymi we wszystkich instancjach, przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • reprezentowaniu Klienta w postępowaniu egzekucyjnym;
  • reprezentowaniu Klienta w postępowaniu przed organami administracji publicznej.

2. Stała usługa prawna:

Przedsiębiorcom oraz innym jednostkom organizacyjnym prawa prywatnego i publicznego Kancelaria oferuje stałą, bieżącą, kompleksową oraz dostosowaną do specyficznych potrzeb Klienta obsługę prawną mogącą obejmować powyżej wskazane elementy.

II. Zakres rzeczowy usług:

Kancelaria świadczy usługi w szczególności w obszarze prawa cywilnego i gospodarczego, rodzinnego, prawa administracyjnego, prawa pracy oraz prawa karnego (z wyłączeniem pełnienia funkcji obrońcy) i wykroczeń.

III. Zakres terytorialny usług:

Kancelaria świadczy usługi na terenie Świdnicy i Wrocławia. Dzięki współpracy z kancelariami radcowskimi i adwokackimi możliwe jest jednak reprezentowanie Klienta przed sądami w całym kraju.

Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami poprzez kontakt telefoniczny, e-mail, formularz kontaktowy bądź spotkanie w Kancelarii.