O kancelarii

Jako radca prawny prowadzę działalność w formie indywidualnej Kancelarii, będąc członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu i Krajowej Izby Radców Prawnych. Po odbyciu aplikacji radcowskiej i złożeniu egzaminu radcowskiego zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem Wł/WB/545. Jestem absolwentem stacjonarnych studiów prawa (2001-2006) i stacjonarnych studiów administracji (2002-2007) w Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie zawodowe obejmujące świadczenie pomocy prawnej osobom fizycznym i prawnym, w tym prowadzącym działalność gospodarczą, jak również organom administracji publicznej, zdobywałem pracując w indywidualnej kancelarii radcy prawnego w Wałbrzychu i spółce adwokacko-radcowskiej we Wrocławiu.

Radca Prawny Mariusz Rataj